Gratis!

Goda råd behöver inte vara dyra.
Varsågod här är 3 råd gratis !
Vi ansvarar inte bara för vad vi gör utan,
också för vad vi underlåter att göra .
***************************
Nu för tiden anlitar vi konsulter för att lösa våra problem,
som vi ofta behärskar bättre själv.
*************************************
Tro på det bästa hos varje människa
tills hon bevisat motsatsen.
*************************************

Ha en bra dag!!