Tänkvärt!

Det är Johanna som har letat upp
tänkvärda ord !

Ett beslut är ofta bevis på
att man blivit trött på att tänka.
*******************************
Ta inte livet för allvarligt Du kommer
i alla fall aldrig ifrån det levande.
************************************
att existera är enkelt
För att leva krävs det mod -dagligen

Ha en bra dag!