Ödmjukhet =Styrka

En ödmjuk person har en balanserad självuppfattning och är medveten om sina begränsningar. Besläktade begrepp är frid , anspråkslöshet och respektfullhet.

Den som är ödmjuk är inte självupptagen utan är intresserad av andra och tänker på hur hon ska kunna uppmuntra och vara till nytta för andra.

En ödmjuk person hyser inte agg för oförrätter, utan söker vara rättfärdig. Att ha medkänsla och att älska sin nästa är rättfärdigt.

Ödmjukhet och mildhet ska finnas i alla våra relationer dagligen. När en medmänniska misslyckas måste man i mildhet hjälpa medmänniskan ur misslyckandet.

Högmod och stolthet särar på människor. Det blir en ytlig gemenskap. Men när människor ödmjukar sig banar det väg för innerlig gemenskap. Det blir en gemenskap i den helige Ande.

En ödmjuk vill inte bli ärad på något sätt, utan vill att Gud ska få all ära. En ödmjuk är inte svag, utan är trygg och stark.

ödmjukhet

Ha en bra dag!