Vänskap.

Vad är äkta vänskap?
Vad är vänskap och en bra kompis för dig?
Intresannt var Wikipedia säger .

Värden som finns i vänskap är ofta resultatet av en vän som visar följande på ett enhetligt sätt

  • Tendensen att önska det som är bäst för andra.
  • Sympati och empati.
  • Ärlighet, kanske i situationer där det kan vara svårt för andra att säga sanningen, särskilt när det gäller att peka ut de upplevda fel av en motsvarighet.
  • Ömsesidig förståelse och medkänsla.
  • Förtroende för varandra (kunna uttrycka känslor – inklusive den andras handlingar – utan rädsla för att bli dömd), kunna gå till varandra för känslomässigt stöd.
  • Positiv ömsesidighet – en relation bygger på lika givande och tagande mellan de två parterna.

Vänskap 1