Besiktning.

De  flesta vet att man besiktigar motorfordon.
men detta visste inte jag
besiktning
Kunde inte låta bli att undra lägger dom  då personen på ett rullband
och vem besiktigar?.
Hur de nu ån gör så avstår jag
Gamla kärringar är inte lönt att
livsbesiktiga där är ju knappt skottpengar på en.

Ha en bra dag!