Trädsågning.

Rudi köpte en lönn av Sussi och hennes man.
Rudi fick själv
Rudis lönn
såga upp i lagom bitar
Sussi hjälpte Rudi att binda
trädgrenar
ihop grenarna.
sen var det
Sussi drar iväg med grenarna
bara att dra iväg grenarna till ett uppsamlingsplats

Ha en bra dag !